Lychnari 33 (2019), nummer 3

Herft

L2019 3Oimé, dit wordt een zeer herfstig nummer, u moet het ons niet euvel duiden. Twee van onze naaste medewerkers, Pavlos Emmanouilidis en Tom van Deel, zijn in de loop van deze zomer ‘verreisd’ om een mooi Grieks eufemisme te gebruiken en laten ons werkelijk verweesd achter. We proberen hen te herdenken. Nooit kunnen we meer meereizen met de nieuwsgierige Griek die steeds op zoek was naar originele reisdoelen in zijn vaderland, nooit kunnen we ons meer zo mee laten voeren door oude Griekse foto’s als met de schrijver van ‘Griekenland zwart-wit’. En verder is ook de rest van dit nummer geheel buiten ons om, lijkt wel, vooral in een mineur toonsoort komen te staan. De oer-Griekse plataan wordt belaagd door een geheimzinnige ziekte, de verderfelijke plastic tasjes veroorzaken veel spanningen, de ooit succesvolle baden van Ypati lopen door de crisis leeg, ouderdom is een vloek in Griekenland als je in een bejaardentehuis terecht komt, straks is alle rígani weggeplukt enz. Je mag al blij zijn met een artikel over de vondst van antieke graftomben die nu eens niet zijn leeggeroofd en dat er serieus wordt nagedacht over de introductie van de huisarts in het totaal gemedicaliseerde Griekenland. We wensen u echt alle sterkte toe met dit nummer.

De redactie

Inhoud

De oosterse plataan

Zoals we in het vorige nummer zagen wordt de traditionele plataan op het dorpsplein bedreigd door een dodelijke ziekte. Douwe Laansma belicht de functie van deze traditionele boom in het dorpsgezicht.

De Griekse verkiezingen

Afgelopen juli vonden er in Griekenland verkiezingen plaats. Wat de nieuwe regering wil veranderen en hoe de posities van de verschillende partijen gewijzigd zijn zet Agnes Dijk uiteen.

Meer Nederlander dan Griek, maar vooral wereldburger

Vlak voor het verschijnen van Lychnari nummer 2 overleed Pavlos Emmanouilidis, zijn laatste artikel verscheen nog in dat nummer. In deze editie gaan Marietje Wennekendonk en zijn oudcollega Mark Harvey nader in op de betekenis van deze bijzondere Nederlandse Griek.

Vondst in Nemea

Op 11 augustus werd bekend gemaakt dat er op de Peloponnesus, in de buurt van Mykene, twee graftomben gevonden zijn die, anders dan in andere gevallen, onaangetast waren. De menselijke resten werden er nog in aangetroffen, maar ook verschillende grafgaven. Peter Dicker doet verslag.

Vertalen met Tom

Han Collewijn herinnert zich hoe hij met Tom van Deel gedichten van Kavafis vertaalde en hoe belangrijk Toms inbreng daarin was.

Tom van Deel

Op 12 augustus ontviel ons een zeer dierbare en breed gewaardeerde medewerker. Marietje Wennekendonk herdenkt hem en aansluitend drukken we de eerste aflevering van de twaalf jaar door hem verzorgde rubriek ‘Griekenland zwart-wit’ af.

Zoektocht naar Vlachische wortel

Hero Hokwerda sprak met Cornelia Golna naar aanleiding van de min of meer autobiografische roman die deze Amerikaans-Nederlands-Roemeens-Grieks-Vlachische schrijfster in 2017 publiceerde.

Crisis in Ypati

De geneeskrachtige baden van Ypati dreigen onder invloed van de financiële crisis in Griekenland verloren te gaan voor het Griekse publiek, dat zich de kosten ervan niet meer lijkt te kunnen permitteren. Hans Verheij bracht een bezoek aan het complex.

Hoe lang nog?

Lienke en Anke van Nugteren beleven de laatste dagen van hun dierbare buurman mee in het tehuis waar die is opgenomen. Hoe wordt men oud in Griekenland?

Plastic

Een van de zegenrijkste producten van de afgelopen vijftig jaar dreigt ook een ramp te veroorzaken. Maria Ikonomopoúlou laat haar gedachten gaan over de problematiek van deze toch briljant lijkende uitvinding.

Vijfmaal is scheepsrecht?

Al heel lang probeert men in Griekenland het systeem van de huisarts als ‘poortwachter’ naar de specialisten ingang te doen vinden, maar het wantrouwen onder de Griekse bevolking is groot, zo constateerde Inge Manousakis.

Kleingeld

Wat de invoering van de euro en het in muntgeld weergeven van toch wel een heel bedrag voor de Grieken betekend heeft, beschrijft Frans Happel.

De Sarakatsani van Zagori

Dit herdersvolk is allang opgegaan in de ‘gewone’ Griekse bevolking, maar Hans Overduin verdiepte zich in hun achtergrond en geschiedenis.

Ode aan ‘Europees’ Corfu

Wat is het toch dat Hennie Harinck zo aantrekt in het eiland Corfu? Misschien wel de vermenging met Europese kenmerken?

Tegen rígani is geen kruid gewassen

Het gaat niet goed met het gebruik van dit oer-Griekse kruid, zo constateert Frans Happel. Hij vraagt zich af hoe dat komt en hoe het tij te keren is.

Rubrieken

De dichter | Sisyphus met vakantie - Mario Molegraaf over Stefaan van den Bremt, die een sonnet schreef over Sounion.

Hier Athene | Griekse oudjes en de neráida uit Nederland - Shereen  El Sherbini.

Matiës | Draag een helm! | De opstand in de cultuur | Plastic tasjes.

Uit de Griekse keuken | Water en kruiden - Fieke Landré vertelt hoe ze afhankelijk waren van de waterboot en hoe ze probeerde zelf kruiden te kweken.

Boeken | Griekser dan Grieks - Mario Molegraaf over de biografie van Eva Palmer Sikelianoú | Roderick Beaton: biografie van een natie - Bespreking door Hero Hokwerda.

Muziek | Zonder plan (Ektós schedíou) kwam Griekse muziek naar Groningen - Michiel Koperdraat | Lees hier het hele verhaal.

Agenda