Lychnari 17 (2003), nummer 5

L2003 5

U had nog iets van ons te goed. Het dubbeldikke nummer dat in andere jaren vlak voor de zomer als vakantienummer verscheen kon dit jaar door allerlei omstandigheden niet eerder uitkomen dan nu. Dubbeldik leent zich altijd goed voor een thema en onvermijdelijk leek ons de keus om op de drempel van het Olympische jaar 2004 de Spelen de hoofdrol te geven. En zo gebeurde. We bieden u een keur aan artikelen die allerlei onverwachte facetten van de Spelen en sport belichten. Om niet het verwijt van eenzijdigheid te krijgen komen er ook nog andere zaken aan de orde, zoals nieuws uit Cyprus en Athene en het eerste van een serie dubbelinterviews met Grieken in Nederland. Dit maal met een vader en zoon in zaken, die u ook nog verrassen met een varkentje in de oven. Verder besteden we aandacht aan het overlijden van twee grote Grieken: de auteurs Andonis Samarakis  en Ilías Petrópoulos.

Vol enthousiasme heeft aan dit nummer onze nieuwe redacteur Sofoula Schalkwijk meegewerkt, die de plaats inneemt van Gonnie Kaptein. Gonnie heeft ons het afgelopen moeilijke jaar kordaat terzijde gestaan en we willen haar daarvoor hartelijk bedanken.

De redactie

Inhoud

Citius, altius, fortius

In 1896 werden de aloude Olympische Spelen in Athene in ere hersteld. Daniël Koster vertelt hoe het tot die eerste keer kwam en hoe het toeging.

Dora gaat voor groen en bloemen

Conny Keessen sprak met Athenes burgemeester Dora Bakoyanni over de facelift die Athene ondergaat ten behoeve van de Spelen.

De ruimtelijke impact van de Spelen op Athene

Werner van Pul deed voor zijn afstudeerscriptie Planologie onderzoek naar de invloed van de Spelen op de stad. Een korte samenvatting.

Lang leve de zwemles

In Griekenland is zwemles nog lang niet zoiets gewoons als in Nederland, maar het begint te veranderen. Marietje Wennekendonk ging na hoe de zaken zich ontwikkelen.

Griekenland redde tweemaal de Olympische Spelen

Sporthistoricus Jurryt van de Vooren gedenkt dankbaar de rol van Griekenland bij het voortbestaan van de Spelen.

Theodorakis weer op Makronisi

Deze zomer vond er een unieke serie concerten plaats op het voormalig verbanningseiland Makronisi. Frans van Hasselt was erbij.

Onderdak in Athene 2004

Naar de Spelen in augustus, leuk, maar waar logeer je? Marietje Wennekendonk geeft raad.

Haalt Olympic Airways de Spelen?

Deze vraag legde Sofoula Schalkwijk voor aan de General Manager van de Griekse luchtvaartmaatschappij in Amsterdam.

Strijden voor het biologisch vaderland

Er zijn weinig Grieken die deze sport beoefenen en toch doet Griekenland mee. Wim Oudshoorn sprak met insider Jan Willem Neuberg over deze hybris.

Wel toekijken, niet meedoen

Frans Happel ging na hoe er in de Griekse provincie tegen de Spelen wordt aangekeken.

De Atheense straat

Zullen de straatventers, net als de honden, uit het straatbeeld van Athene moeten verdwijnen? Erna van den Berg sprak met een van hen.

Een Griekse basketballcoach in Nederland

Dímitra Schotman sprak met Charis Sideris, Griekse basketbalcoach in Nederland.

Het Macedonische museum voor Moderne Kunst

Het eerste museum voor moderne kunst in Griekenland is open! Kees Klok en Stella Timonidou brachten er een bezoek

Bij de dood van Ilias Petropoulos

Een in memoriam door Flip Lindo.

Zo vader zo zoon

Een portret van twee generaties Grieken in Nederland. Vader en zoon geportretteerd door Gonnie Kaptein en fotograaf Michel Honig.

Enkele Olympische programmasuggesties

Waar kunt u heen en wat zijn zoal de kosten?

Vaste rubrieken

Olympisch nieuws - Conny Keessen

Polygoon - Conny Keessen, Arbeidsonrust

Hier Nicosía - Leonora Cok, ‘Cyprus te koop’

Pikilía

Lied Drie Olympische liederen

Hier Athene - Frans van Hasselt, Olympische Spelen eisen hun tol

Reacties

Uit de Griekse keuken - Een recept van restaurant Delphi’s

Boeken Recensie en bericht -  Bij de dood van Samarakis; een kort verhaal

Agenda