Lychnari 9 (1995), nummer 3

L1995 3

Inhoud

Waterrijke gebieden in Griekenland

Erkenning van de bio1ogische waarde en behoud van de nu nog aanwezige water- en moerasgebieden in Griekenland zijn zowel van nationaal als internationaal belang. Ondanks de oprichting van het 'Greek Biotope and Wetland Centre' blijft er op dit gebied nog veel werk Ie doen. Karlè Sykora geeft een uitgebreid overzicht.

Moslimkinderen in Athene

In enkele Atheense wijken hebben zich intussen heel wat moslim-migranten uit Noord-Griekenland (Thracië) gevestigd - als Tweederangsburgers lijkt het weI. Maar intussen is er een kentering op gang gekomen. Andriëtte Stathi-Schoorel geeft een schets van de situatie.

Skyros in staking

Een gebeurtenis met dodelijke afloop was de druppel die de emmer deed overlopen. Het hele eiland werd lamgelegd om betere medische voorzieningen af te dwingen. Conny Keessen overziet de situatie ter plaatse.

In het kleurenkatern: Angela Vertsoni

'De ideeën over kleur van Cezanne. Matisse, van de impressionisten in het algemeen, zijn voor haar nog steeds geldig.' noteert Josien Anker tijdens een gesprek met de kunstenares in haar atelier in Athene.

Zagori! Adembenemend!

Een lang gekoesterde wens gaat in vervulling: een bezoek aan het gebied Zagori in het Pindosgebergte. In haar reisverslag geeft Ingeborg van Leeuwen een veelomvattend beeld van dit gebied, dat de nieuwsgierigheid van menig natuurminnaar en/of wandelaar en kIimmer zal prikkelen.

Interview met Edmund Keeley

In dit interview vertelt de schrijver, vertaler en emeritus hoogleraar Edmund Keeley aan Andriëtte Stathi-Schoorel over zijn vriendschap en jarenlange samenwerking met de onlangs overleden Philip Sherrard en Yorgos Savvidis, bekende vertalers van Griekse poëzie in het Engels.

Het was even wennen

Kreta, quo vadis? Jan de Kort komt er ook niet uil. Hij draait de heksenketel de rug toe en vindt... natuur en rust.

Een melkroute door Naoussa

Het huis-aan-huis verkopen van verse boerenmelk was hun bestaan. Door de huidige economische situatie in Griekenland waren ze echter gedwongen naar Nederland terug te keren. Irene Hardenbol en haar Griekse partner nemen ons op een van hun laatste tochten mee.

Van Katerini naar Groningen

In het Kader van het Erasmos-programma ruilde een Griekse taalkundige de Universiteit van Thessaloniki in voor de Rijksuniversiteit in Groningen en vond daar uiteindelijk een werkplek bij de vakgroep Nederlands. Mariëtta Ioannídou spreekt met Anastasía Giannakídou over haar werk, haar bevindingen en ideeën.

Vaste rubrieken

Polygoon - Conny Keessen

Boekenrubriek - Kapitein Corelli's Mandoline van Louis de Berniëres (Kees Mijnten)

Hier Athene - Mijn postbode Spyros, Frans van Hasselt

Uit de Griekse keuken - Ouzo, vertaling Stavriana Livadarou