Lychnari 20 (2006), nummer 5

L2006 5

De plannen rond Lychnari 20 krijgen steeds meer vorm en inhoud. Het belooft een zeer gevarieerde feestdag te worden met een markt, een forum, lezingen, een concert en Ano Kato toe. Kijkt u vooral op pagina 23 om een blik vooruit werpen. Begin maart kunt u een speciaal dubbeldik Lychnari-jubileumnummer in uw brievenbus verwachten waarin ook het programma uitgebreid ter sprake komt. Nu houden we ons nog even bezig met serieuze zaken als een woelige 17-novemberherdenking, de gemeenteraadverkiezingen, een zoekgeraakte schrijfster, interreligieuze verstrengelingen op Syros en in Saloniki en – en minder serieus – de kunst van het kokoretsi maken. Jammer voor ons en voor u is dat Sofoula Schalkwijk onze redactie heeft verlaten vanwege een steeds veeleisender werkkring. Nu al ontberen wij haar altijd inventieve inbreng bij de totstandkoming van een nieuw nummer.
Wij wensen u tot slot zeer aangename feestdagen.

De redactie

Inhoud

6 | Katholiek en orthodox op Syros, eindelijk een goed huwelijk

Terwijl in heel Griekenland maar 1% van de bevolking katholiek is, is de verhouding op Syros 40% katholiek en 60 % Grieks-orthodox. Naar de achtergronden van dit fenomeen gingen Lienke en Anke van Nugteren op zoek en ze kwamen hierbij ook terecht op een trouwerij van ‘twee geloven op één kussen’. Lees verder...

10 | 17 november: verslag van een roerige herdenkingsdag

Nog elk jaar wordt de opstand van de studenten van de Polytechnische School, het begin van het einde van de junta herdacht. Agnes Dijk zag dat de herdenkers wel steeds jonger worden...

12 | Een overwonnen winnares

Elisávet Moutzán-Martinengou wordt veelal gezien als de eerste Griekse feministe. Wesly Mooij is op grond van haar autobiografie van mening dat op die kwalificatie wel iets valt af te dingen.

16 | Griekenlandgangers: Het eilandgevoel

In de serie Griekenlandgangers sprak Wim Oudshoorn dit keer met iemand die nog maar heel kort geleden eindelijk kennis maakte met Griekenland.

18 | Een geheimzinnige moskee

Een moskee in Thessaloniki die vol zit met joodse symboliek? Hans Overduin ging op zoek naar een verklaring en stuitte op de bijzondere geschiedenis van de ‘profeet’ Sabbatai Zevi.

23 | Jubileum

Meer nieuws over de jubileummanifestatie op 16 maart 2007.

24 | Griekse muzikanten spelen in een oude elektriciteitscentrale

Twee Griekse luitspelers traden op in Gent. Sara van Poucke ging erheen en vertelt hoe het boek Ultramarijn van Henk van Woerden haar hielp de muziek te begrijpen.

26 | De stem van een belofte, de belofte van een stem

In Griekenland werden in oktober gemeentelijke verkiezingen gehouden en burgemeesters gekozen. Frans Happel was er bij en proefde de sfeer.

32 | Gelieve de kunstwerken aan te raken

In Athene is een museum te vinden, speciaal gericht op visueel gehandicapten. Marietje Wennekendonk ging op onderzoek uit. Lees verder...

34 | Gered door de sneeuw

Hoe en dorp in Noord-Griekenland, dat ontvolkte en ten dode opgeschreven leek, een nieuw leven kreeg nu men er blijkt te kunnen skiën, vertelt Inge van Bommel-Manousakis.

39 | 65 jaar en 5 uur tijdverschil

Ruud Valk ontmoette in Indonesië de Griekse consul aldaar, die zijn memoires schreef en ze in Griekenland presenteerde.

Vaste rubrieken

4 | Polygoon Conny Keessen Onderwijs, scholieren in opspraak, Noord-Epiroten

11 | Lichtpuntjes

15 | Uit de Griekse keuken Marjoleine de Vos Vlees

22 | Hier Athene Frans van Hasselt Pensioenwee

29 | Lied Marietje Wennekendonk Verkiezingsbeloften

30 | Etalage Yolanda Verbeek Nieuwe boeken en cd’s

37 | De Dichter Mario Molegraaf Bertus Aafjes

38 | Boeken Berichten en certificaatsexamens

40 | Hier Nicosía Leonora Cok Een Byzantijnse thriller

42 | www. Dineke de Jonge Spreekt u Grieks?

43 | Agenda