Lychnari 19 (2005), nummer 1

L2005 1

Kom niet aan helden, en zeker niet aan een held als Alexander de Grote. De in de film van Oliver Stone gesuggereerde seksuele ambiguïteit van deze geweldenaar was te veel voor een aantal Griekse advocaten. Ze wilden een proces om de mythe te redden. Dit nummer van Lychnari gaat over mythes en helden, maar gaat de antihelden niet uit de weg. Tegenover Alexander de Grote, de moedige admiraal Koundouriotis, de mythische pantserkruiser Averof, de vrijmetslende helden van 1821 en een legendarisch reisboek treft u de bewoners van Ayía Triada op Cyprus en de zigeuners van Thessalië, die ondanks alle miskenning gewoon doorgaan zichzelf te bijven. Daartussendoor verhalen over avontuurlijke archeologiestudenten en andere reizigers, een tevreden ambassadeur en een gelukkige kip. We wensen u een afwisselend nieuw Lychnari-jaar.

De redactie

Inhoud

6 | Alexander de Grote en zijn mythe

Dankzij de nieuwste film over Alexander de Grote regent het publicaties over de grote veroveraar. Daniël Koster onderzocht wat de figuur van Alexander door de eeuwen heen betekend heeft.

10 | De reis naar Griekenland 1932

Dat je voor kennis van de archeologie ook ter plaatse onderzoek moet doen is nog niet zo’n oud inzicht. Gert Jan van Wijngaarden vertelt hoe archeologiestudenten in 1932 voor het eerst Griekenland bezochten.

12 | Ayía Triada

Naar aanleiding van de tentoonstelling die Toula Liasi wijdde aan haar Griekse dorpsgenoten in het door Turkije bezette noorden van Cyprus, bracht Leonora Cok een bezoek aan de enclave en haar bewoners.

14 | Een Grieks vrijmetselaar in België

Hoewel vrijmetselaars in Griekenland in het algemeen nogal wantrouwend bekeken worden, waren veel prominente Grieken lid van een loge. Sofoula Schalkwijk en Wim Oudshoorn spraken in België met een lid van de Griekse loge aldaar.

18 | Strong muscles

Met een beenblessure belandde Herre Heersma in 1992 in een ziekenhuis op Kreta. De reactie van de dokter was nogal verrassend...

20 | Zigeuners, de ondergeschoven kinderen van Griekenland

Eind jaren ’90 bezocht fotografe Zefanja Hoogers een aantal zigeunerkampen in Griekenland en fotografeerde er de erbarmelijke leefomstandigheden van deze bevolkingsgroep, die in verband met de Olympische Spelen nog verder onder druk kwam te staan. Wim Oudshoorn vatte enige krantenberichten over hun lot samen.

24 | De scheidende ambassadeur Paul Brouwer

Na zes jaar nam Paul Brouwer afscheid als ambassadeur van Griekenland. Conny Keessen sprak met hem over zijn indrukken.

28 | De legendarische kruiser Georgios Averof

Het beroemdste oorlogsschip dat Griekenland ooit bezat, heeft geschiedenis geschreven. Angelos Avgoustidis doet uit de doeken hoe bijzonder die geschiedenis is.

32 | Fameus reisboek eindelijk vertaald

Bij het verschijnen van de Nederlandse vertaling van het 46 jaar oude boek ‘Mani’ van Patrick Leigh Fermor vraagt Frans Happel zich af wat dit boek zo bijzonder maakt.

Vaste rubrieken

4 | Polygoon Conny Keessen

9 | Hier Athene Frans van Hasselt Alexanderfilm viel de Grieken mee

17 | Hier Nicosía Leonora Cok Uitverkoop

27 | Uit de Griekse keuken Marjoleine de Vos Kotópoulo lemonato

31 | Lied Angelos Avgoustidis Vooruit Averof, vooruit

35 | Boeken met recensies van 4 nieuwe boeken en berichten

38 | Agenda