Lychnari 16 (2002), nummer 2

L2002 2

Het dubbeldikke vakantienummer ligt weer voor u. Een belangrijk thema in dit nummer is ‘het onbegrijpelijk Griekenland’, met andere woorden dat wat ons als buitenlanders verbaast en vaak ook juist inspireert. Verder hebben we het over tolken, vertalen en interpreteren. We kijken naar vakantie vieren door de jaren heen en nemen u mee naar een klassiek concert en naar een klein eiland in het noorden van de Egeïsche Zee.
De redactie heeft afscheid genomen van Wim van Loon, die door een verandering in zijn werkkring de redactie vaarwel heeft moeten zeggen. We bedanken hem vanaf deze plaats voor zijn inzet en wensen hem veel succes toe. De lezers wensen wij veel plezier met dit nummer.

De redactie

Inhoud

Op zoek naar een monnik

Hoe je iemand kunt kwijtraken en uiiteindelijk terugvinden in het klooster vertelt Hélène Straetemans.

Een kleine bedevaart naar Cappadocië

Andriëtte Stathi-Schoorel ging naar het dorp van een oudtante van haar man en ontdekte hoe Grieks deze plaats midden in Turkije eigenlijk is.

Ter vervriending van de volken

Vivaldi in Xanthi. Een onwaarschijnlijke combinatie. En toch… Wim Oudshoorn bezocht het concert en liet zich ontroeren.

Een dagje naar het strand

Zoals de Amsterdammers naar ‘Zandvoort al aan de zee’ gingen, zo ginger de Atheners naar Vouliagmeni. Othon Tsounakis schreef hierover een beschouwing Marietje Wennekendonk vertaalde.

Door een virus

Kees van Dongen, professioneel fotograaf, ontdekte in Griekenland de fotografie, terwijl hij ook Grieklenland ontdekte. Wim Oudshoorn vertelt over zijn foto’s en het verhaal erachter.

Grieks-Turkse stereotiepen

Hoe denken Grieken en Turken over elkaar en hoe komt dat toch. Dat vraagt menig toerist zich af. Frans van Hasselt belicht de achtergronden.

Samothraki, eiland van de hortensia’s

Kees Klok bezocht dit noordelijke eiland van de beroemde Nikè uit het Louvre, en doet uit de doeken wat een reiziger daar zoal te wachten staat.

Tolk, een talig ambacht

Zonder tolken zou Europa geen schijn van kans hebben. Frans de Clercq is een van die mensen die zorgen dat de Grierken ook in Europa verstaanbaar zijn. Hoe moeilijk dat soms is vertelt hij ons.

Dante en Kavafis

Arthur Bot interpreteert een gedicht van Kavafis, dat op Dante geïnspireerd is.

Waarom de vertaler vertaalt

Wat drijft een vertaler om Griekse, soms ontoegenkelijke literatuur te vertalen? Marietje Wennekendonk sprak met Hero Hokwerda over zijn werk.

En ik werd helemaal vloeibaar

Tom van Deeel beschrijft waardoor hij het nooit kan laten op Griekse muziek te dansen, zelfs al kent hij geen enkele pas.

Wat is de zin en noodzaak van noten?

Aan de hand van een gedicht van Elytis laat Hero Hokwerda zien waarom noten bij een vertaling soms onontkoombaar zuijn.

Ergernissen

Voor iedere nieuwkomer kent Griekenland naast charmes ook onbegrijpelijkheden. Conny Keessen vertelt over haar persoonlijke ervaringen, bijvoorbeeld met de belastingdienst.

Ach Maria

Het lijkt een snackbar, maar is iets heel anders. Wat, dat onthult Frans Happel.

Vaste rubrieken

Column Dimitris Giannakos haalt herinneringen op aan zijn tante Rina

Uit de Griekse keuken Marietje Wennekendonk Onbegrijpelijk Grieks eten

Boeken De Grieken van de Zwarte Zee en Gereformeerd naar Athos