Veldboeket Griekenland
Douwe Laansma fotografeerde op heel veel plaatsen overal in Griekenland het uitbundig bloeiende voorjaar en laat in woord en beeld de natuurlijke rijkdom van het land zien. | Foto: auteur
De Griekse schoonmoeder
Dat de Engelse koningin getrouwd is met een prins die geboren werd in Griekenland is misschien wel bekend. Het nieuwe seizoen van de serie ‘The Crown’ zette zijn moeder in de schijnwerpers en Marietje Wennekendonk ging op zoek naar de historische werkelijkheid.
De strijd om het oostelijk MiddellandseZeegebied
In de buurt van Cyprus zijn rijke olie- en gasvoorraden in de bodem aangetroffen. Hoe deze rijkdom de omringende landen eerder verdeelt dan verenigt vertelt Agnes Dijk. Een complicatie voor de houding van West-Europa vormt de vluchtelingendeal met Turkije. Foto: Casey and Sonja
De Griekse pareës van Amsterdam
Shereen El Sherbini sprak met Grieken die de afgelopen periode in groten getale hun land verlaten hebben en pogen noordelijker een nieuw bestaan op te bouwen. | Foto: auteur
Nieuw leven voor de oudste Botanische Tuin van Griekenland
Wim Oudshoorn bracht een bezoek aan de jarenlang verwaarloosde Votanikós Kipos van de Atheense Universiteit en sprak met de directeur over de ophanden zijnde restauratie van dit erfgoed. | Foto: auteur
Boeren financieel in het nauw
Frans Happel sprak in de streek van Griekenland die de meeste en de beste olie voortbrengt olijfboeren die het hoofd maar amper boven water kunnen houden door het beleid in concurrerende landen. | Foto: auteur
Pyrá, waar Herakles van held tot god werd
Midden in het vasteland van Griekenland herinnert de naam van het dorpje Pyrá aan de brandstapel waarop de held Herakles aan zijn eind kwam om te worden opgenomen onder de goden van de Olympus. Hans Verheij ging erheen en vertelt de mythe die zich hier afspeelde. Foto: Wikimedia Commons
Muziek | De raggende mannen op Kreta
Michiel Koperdraat schrijft naar aanleiding van het Griekse trio dat bij het Nederlands Blazersensemble deelnam aan het Nieuwjaarsconcert over zijn ervaring op Kreta met ‘raggende mannen’ in 1978. | Foto: Peter Lodder

L2020 1

Lychnari | Jaargang 32 | 2020 | #1

 

De Griekse lentebarst los

Groen erfgoed in de revisie| Lees hier het hele verhaal

Het drama van de Pontiërs

Klein-Lesvos in Amsterdam

Terugblik op 10 jaar crisis

Griekse prinses met allure

Strijd om mediterraan gas

 

Lees hier de volledige inhoudsopgave van dit nummer

Wilt u deze Lychnari helemaal? Neem dan hier een abonnement en u krijgt dit nummer gratis.


Bestel nu vast het zomernummer 2020. Wilt u kennismaken met Lychnari of er een weggeven? Bestel dan hier vast het zomernummer voor maar 5 euro of 7,50!


Bestel hier het boek Van Alfa tot Zeus.


Sommige films van de Krifó Sinemá zijn op dvd beschikbaar. Kijk hier.